Zbierka výtvarných potrieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

plg_tusky_2016_03

Ľudí s mentálnym znevýhodnením môžete podporiť aj farbami

Nezisková organizácia Lepší svet odštartovala zbierku výtvarných potrieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením. Mottom zbierky je „Sme kreatívni, chceme maľovať“. Do 31. marca 2016môžete darovať nové i použité farbičky, fixy, temperové, akrylové, či akvarelové farby, štetce, plátna a pod., ktoré Lepší svet následne použije vo svojich centrách pri arteterapii s klientmi.

Ako nezisková organizácia má Lepší svet obmedzené zdroje na svoju činnosť a preto každá forma pomoci je vítaná a pomôže. „Výtvarné potreby sú v našich centrách dennou nevyhnutnosťou, pretože celoročne využívame arteterapiu ako terapeutický nástroj ku dosahovaniu cieľov v podobe pozitívnych zmien v správaní našich klientov. V rámci krúžkových terapií využívajú rôzne techniky – kreslí sa prstami, maľuje sa akvarelovými i akrylovými farbami, strihajú sa krabice, klienti kreslia autoportréty, otláčajú prírodné tvary, modelujú masky,“ približuje riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet Dušan Mikulec.

Arteterapia má pozitívny vplyv na rozvoj osobností ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sa bližšie poznávajú pri práci s farbami, pri imaginácii, pri využívaní priestoru a pri interpretácii zvolených tém. Tento druh tvorby je pre nich formou komunikácie poukazujúcej na hľadanie tvorivého potenciálu a vzťahu k ostatným v našej spoločnosti.„Kreatívne dielničky, ktoré v našich centrách pravidelne realizujeme, aj so zapojením dobrovoľníkov, študentov základných, stredných aj vysokých škôl, sú overenou aktivitou, ktorá napomáha integračnému procesu, stierajú sa rozdiely. Na základe tvorby si aj mladí ľudia uvedomujú, že navzájom sa potrebujeme, aby sme si pripomínali, čo máme spoločné, v čom sa dopĺňame a môžeme inšpirovať jeden druhého“, uvádza Dušan Mikulec.

Všetky vami darované výtvarné potreby budú využité v mesiaci apríl 2016 na realizáciu kreatívnej dielne v spolupráci s profesionálnymi výtvarníkmi a študentmi umeleckých škôl, ktorej výstupom bude výstava s názvom „Maľujeme, lebo milujeme“.

Výtvarné potreby môžete darovať do 31. marca 2016 v Pracovno-socializačnomcentreLepší svet na Osuského 8, Bratislava – Petržalka alebo Komunitno-integračnom centre Lepší svet na Jurigovom námestí 1, Bratislava – Karlova Ves, PO-PIA: 8.30 – 17.00 hod., alebo je možné dohodnúť sa na ich vyzdvihnutí:info@lepsisvet.org