Novinky

Lepší svet n.o. vytvorila Sieň slávy a úspechov organizácie a svojich súčasných i bývalých klientov

Pri príležitosti 15. výročia založenia Lepší svet n.o., ktoré organizácia oslávila v roku 2018, sa jeho dobrovoľníci rozhodli vytvoriť v priestoroch budovy organizácie na Osuského ul. č. 8 v bratislavskej Petržalke Sieň slávy a úspechov organizácie a svojich súčasných klientov v krúžkových činnostiach ako aj zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých organizácia zamestnáva v chránených dielňach, ako aj bývalých klientov zariadenia sociálnych služieb Lepší svet. Samých realizátorov tohto nápadu prekvapilo obrovské množstvo získaných ocenení, diplomov, tlačových materiálov organizácie a veľké množstvo záznamov dokompletizovaných v kronike organizácie, ktoré svedčia o obrovských úspechoch, ktoré Lepší svet n.o. dosiahol pri realizovaní svojej 15-ročnej činnosti pri pomoci dospelým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Lepší svet n.o. bola založená a zaregistrovaná 07.05.2003. A od tohto obdobia sa neustále rozvíjala v prospech svojich klientov a ich rodín, ktorým pomáhala počas svojej existencie pri riešení mnohých pozitívnych i negatívnych životných situácií. Počas 15-tich rokov existencie organizácia Lepší svet, jej klienti a zamestnanci získali stovky ocenení, ktoré sú v súčasnosti exponátmi stálej expozície Siene slávy a úspechov a budú všetkým jej návštevníkom pripomínať skutočnosť dôležitosti vzniku a existencie veľmi úspešného projektu tejto organizácie, ktorá vznikla z ničoho, len z entuziazmu a snahy vtedy ešte mladého študenta špeciálnej pedagogiky a v súčasnosti jedného z najuznávanejších odborníkov na starostlivosť o dospelých klientov s mentálnym znevýhodnením na Slovensku PaedDr. Dušana Mikuleca, MPH, ktorý od myšlienok a vízií prešiel k hmatateľnej realizácii veľmi úspešných projektov poskytujúcich existenčnú starostlivosť o dospelých ľudí so znevýhodnením v podmienkach sociálnych služieb a chránených dielní až k alternatívnym formám starostlivosti o týchto znevýhodnených dospelých ľudí, ktorí sa prostredníctvom jeho projektov realizovaných prostredníctvom zariadenia Lepší svet stali v mnohých ohľadoch zvýhodnenými, úplne integrovanými dospelými entitami, začlenenými do bežného života väčšinovej populácie. Táto Sieň slávy dokazuje, že aj dospelí ľudia s mentálnym znevýhodnením dokážu byť veľmi úspešní a úspech posúva každého človeka k ešte väčším výkonom a snahe neustáleho zlepšovania sa v činnostiach, v ktorých sa po tvrdej práci dostali. Preto všetkých pozývame do priestorov tejto unikátnej Siene slávy, v ktorej pri šálke dobrého čaju alebo kávy, ktorou budú v priestoroch Lepšieho sveta pohostení dospelými ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, budú mať priestor na zamyslenie nad dôležitými životnými otázkami hľadania možností nad výhovorkami ako veci nejdú urobiť.

 

Krúžky pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

Kuchársky krúžok: je zameraný na nácvik zručností dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením a duševným ochorením v kuchyni, kde sa oboznamujú s použitím kuchynského náčinia, prístrojov, učia sa samostatne realizovať jednoduché recepty s využitím pre zabezpečenie vlastných potrieb v rámci čo najsamostatnejšieho vedenia vlastných domácností. Zdokonaľujú sa v pomocných a v prípravných prácach potrebných na realizáciu prípadného ďalšieho chráneného zamestnania v kuchynských prevádzkach.
Krúžok výtvarného vyjadrovania: sa orientuje na sebarealizáciu dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením a duševným ochorením, prípadne iným znevýhodnením, prostredníctvom rôzneho výtvarného materiálu, akým je keramikárska hlina, rôzne techniky výtvarného vyjadrovania na papieri, plátne, dreve, nábytku, prostredníctvom maliarskych, grafických, kresliarskych prác či kombinovaných techník, koláží, asambláží, plastík, rezieb, …
Tanečný krúžok: venuje sa pohybovému vyjadrovaniu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, nacvičovaniu jednoduchých choreografií, rozvoju mobility, motoriky a telesného pohybu znevýhodnenej populácie.
Dramatický krúžok: so zameraním na dramatoterapiu s využitím biblioterapie, pohybovej terapie, s nacvičovaním jednoduchých, zväčša rozprávkových hier, výrobou masiek a kostýmov, nácvikom jednoduchých etud.
Stolnotenisový krúžok a plavecký krúžok: sú zamerané na rozvoj pohybových zručností dospelých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím podľa ich individuálnych schopností a možností s využitím telocvične zariadenia na Osuského ul. č. 8 v bratislavskej Petržalke, ako aj petržalskej plavárne.
Turistický krúžok: prostredníctvom ktorého nezisková organizácia Lepší svet realizuje množstvo poznávacích pobytových náučno-rekreačno-rehabilitačných aktivít. Zároveň prostredníctvom tohto krúžku realizujeme aj návštevy kultúrnych podujatí a náučných vychádzok.