Akreditované kurzy a školenia

Školenia

Lepší svet n.o. poskytuje realizáciu supervízie sociálnej práci pre zariadenia sociálnych služieb v zmysle odporúčaní zákona č. 448/2008.
V súčinnosti s Lepšosvetko o.z. realizujeme pre rôznych zadávateľov 8-hodinové školenia Predlekárskej prvej pomoci, ktorými by v zmysle odporúčaní mali
prechádzať všetci zamestnanci 1x v priebehu kalendárneho roka.
Lepší svet n.o. realizuje aj množstvo neakreditovaných vzdelávacích aktivít zameraných na výtvarné vyjadrovanie a arteterapie s využitím rôzneho materiálu.

 

Využite možnosť byť lepší! Lepšosvetko o.z. vám ponúka akreditované kurzy za bezkonkurenčné ceny. Získate odbornú kvalifikáciu a zvýšite svoje
uplatnenie na trhu práce.

 

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC

Číslo akreditácie: Z54319-2013-OZdV

Cena: 20,- €/ účastník

Lepšosvetko, o.z. aj tebe ponúka akreditovaný KURZ PRVEJ POMOCI za bezkonkurenčnú cenu, ktorý ťa naučí nezaváhať v situáciách, kedy sekundy
rozhodujú o živote človeka.
Kurz ti pomôže získať zručnosti potrebné na to, aby si v prípade potreby vedel pomôcť.

Čo ťa naučíme?

  • zhodnotiť krízovú situáciu a vyhodnotiť základné životné funkcie
  • aktivovať zložky IZS (integrovaný záchranný systém)
  • skombinovať teoretické znalosti s praktickým výcvikom
  • reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc, napr. pri poruchách dýchania,
  • dusení sa, zlomeninách, zlyhaní srdcovej činnosti, mozgovej príhode, atď.

     Pre koho je kurz určený?

Kurzy organizujeme pre verejnosť, žiadateľov o vodičské oprávnenie, k výkonu povolania a školíme tiež    pracovníkov záchranných služieb.
Školenie vykonávajú profesionálni záchranári. Rozsah kurzu je 8 hodín.
Podmienkou úspešného zvládnutia kurzu je skúška, ktorá pozostáva z teoretickej (test) a praktickej časti.

Svoj záujem nahláste na email: skolenia@lepsisvet.org

Korešpondenčná adresa: Lepšosvetko o.z., Osuského 8, 851 03 Bratislava