Akreditované kurzy

—–AKREDITOVANÉ KURZY OTVÁRAME 3. OKTÓBRA 2015!———-

Využite možnosť byť lepší! Lepšosvetko o.z. vám ponúka akreditované kurzy za bezkonkurenčné ceny. Získate odbornú kvalifikáciu a zvýšite svoje uplatnenie na trhu práce.

PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC

Číslo akreditácie: Z54319-2013-OZdV

Cena: 20,- €/ účastník

Lepšosvetko, o.z. aj tebe ponúka akreditovaný KURZ PRVEJ POMOCI za bezkonkurenčnú cenu, ktorý ťa naučí nezaváhať v situáciách, kedy sekundy rozhodujú o živote človeka. Kurz ti pomôže získať zručnosti potrebné na to, aby si v prípade potreby vedel pomôcť.

Harmonogram v októbri 2015: 3.10.2015 od 8.30 – 17.00 hod.

Čo ťa naučíme?

  • zhodnotiť krízovú situáciu a vyhodnotiť základné životné funkcie
  • aktivovať zložky IZS (integrovaný záchranný systém)
  • skombinovať teoretické znalosti s praktickým výcvikom
  • reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc, napr. pri poruchách dýchania,
  • dusení sa, zlomeninách, zlyhaní srdcovej činnosti, mozgovej príhode, atď.

Pre koho je kurz určený?

Kurzy organizujeme pre verejnosť, žiadateľov o vodičské oprávnenie, k výkonu povolania a školíme tiež pracovníkov záchranných služieb. Školenie vykonávajú profesionálni záchranári. Rozsah kurzu je 8 hodín. Podmienkou úspešného zvládnutia kurzu je skúška, ktorá pozostáva z teoretickej (test) a praktickej časti.

OPATROVATEĽSKÝ KURZ

Číslo akreditácie: 55679/2013

Cena: 140,- €/účastník

Rozsah kurzu: 220 hodín, z toho teoretická časť 100 hodín, praktická 40 hodín, odborná 80 hodín. Možnosť odbornej praxe v zariadení Lepší svet n.o. Úspešné ukončenie: Certifikát

Harmonogram v októbri 2015: 3., 10., 17., 24.10. od 8.30 – 16.30 hod.

31.10. – skúška

Zmapovali sme trh a zistili sme, čo opatrovateľom v praxi chýba. Ponúkame preto nové opatrovateľské kurzy „šité na mieru“ pre klientov s vyššími potrebami a požiadavkami na opa­trovanie. Nový originálny prístup zameraný na skvalitnenie profilu opatrovateľov, spoločníkov a asistentov v oblasti spoločenského správania, verbálnej aj neverbálnej komunikácie s klien­tom a jeho rodinou. Účastník má tiež príležitosť naučiť sa nemecký jazyk a uplatniť sa tak nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kurz vedie kvalifikovaný lektorský tím odborníkov.

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE 

Číslo akreditácie: 55692/2013

Cena: 190,- €/účastník

Rozsah kurzu: 150 hodín. Úspešné ukončenie: Certifikát

Harmonogram v októbri 2015: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. 10. od 8.30 – 19.00 hod.

31.10. – skúška

Kurz je určený pre každého, kto chce pracovať v špecializovaných zariadeniach so starostlivosťou o seniorov, znevýhodnených ľudí a o ľudí, ktorí sú zo zdravotných dôvodov odkázaní na pomoc druhých. Účastník sa naučí, ako vytvoriť rozvojový plán, ako sa starať o klientov na základe ich individuálnych potrieb a tiež ako efektívne využívať poznatky vedných odborov špeciálnej pedagogiky, liečebnej ped­agogiky, medicíny a psychológie. Samozrejme, po úspešnom absolvovaní kurzu získa absol­vent certifikát.

Kontakt

Miesto konania: Lepší svet n.o., Osuského 8, 851 03 Bratislava

Svoj záujem nahláste na email: skolenia@lepsisvet.org

Platbu za akreditovaný kurz môžete uskutočniť na mieste alebo prevodom na účet: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu – 5047519566/0900

IBAN: SK80 0900 0000 0050 4751 9566

variabilný symbol: dátum narodenia

Lepšosvetko o.z., Svätoplukova 1996, 911 05 Trenčín, IČO:  42 281 334,  DIČ: 202 386 60 64

Korešpondenčná adresa: Lepšosvetko o.z., Osuského 8, 851 03 Bratislava