Kontakt

Lepší svet n.o.
Osuského 8
851 03 Bratislava

 

Tel., fax: 02/ 63 810 942
Mobil: 0903 476 763 
Web: www.lepsisvet.org
IČO: 36 077 194
DIČ: 2021738400
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu – IBAN:  SK16 0900 0000 0001 7704 3436

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

1. Riaditeľ organizácie: PaedDr. Dušan Mikulec, MPH, 0907 169 763, riaditel@lepsisvet.org

2. Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Michaela Kopúnová, 0903 468 763, zastupca@lepsisvet.org

3. Akcie, projekty, medializácia organizácie: 0903 476 763, eventy@lepsisvet.org

4. Ekonomický úsek: ekonom@lepsisvet.org

5. Manažér sociálnych služieb Bratislava: 0911 169 763, socialne@lepsisvet.org

6. Zariadenie Karlova Ves: 0903 460 763

7. Zariadenie podporovaného bývania Osuského: 0911 169 763

8. Zariadenie podporovaného bývania Tománková: 0903 460 763

9. Zariadenie podporovaného bývania Černicová: 0903 460 763

10. Kaviarnička Lepšosvetko, Petržalka: 0903 462 763