O nás

Už viac ako 12 rokov pomáhame ľuďom s mentálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu.

Sme LEPŠÍ SVET – nezisková organizácia, ktorá sa prostredníctvom svojich moderných a progresívnych zariadení sociálnych služieb a služieb zamestnanosti stará o ľudí s mentálnym znevýhodnením. Väčšina klientov sú siroty, síce dospelí ľudia, ale s detským intelektom.

Sme jedinečnou a najväčšou neziskovou organizáciou v starostlivosti o ľudí s mentálnym znevýhodnením na Slovensku.

Našim poslaním je neustále zvyšovanie kvality života týchto ľudí v prostredí väčšinovej spoločnosti.

V súčasnosti poskytujeme sociálne služby, odbornú činnosť a pomoc pre desiatky klientov v bratislavskom a trenčianskom kraji.

Prevádzkujeme a poskytujeme: Domov sociálnych služieb, Rehabilitačné stredisko, Zariadenie podporovaného bývania, Sociálne poradenstvo, Galériu Lepší svet, Krúžkové aktivity, Pobytové aktivity, a.i.

Ďalej organizujeme: Charitatívne večierky, plesy, verejné zbierky, výstavy, aukcie, výlety a pod.

Lepší svet, n.o.  je príkladom pozitívneho uplatnenia ľudí s mentálnym znevýhodnením priamo v spoločnosti, čím rozširuje spektrum možností inklúzie tejto skupiny ľudí na celom Slovensku.

Vďaka našim sponzorom a dobrovoľníkom môžeme neustále udržiavať vysokú kvalitu poskytovanie sociálnych služieb na Slovensku. K našim klientom pristupujeme na základe ich individuálnych potrieb, pričom využívame najmodernejšie poznatky zo súvzťažných vedných odborov a svetových trendov.

Navštívte našu organizáciu, staňte sa dobrovoľníkom alebo využite služby, ktoré ponúkame. S láskou to dáva zmysel.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.