Služby

Chránené dielne

Sociálna ubytovňa
– Jedná sa o chránenú dielňu zamestnávajúcu 5 zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálna ubytovňa na Osuského ul. č. 8, 851 03 v Bratislave má kapacitu 70 lôžok určených primárne pre ľudí so znevýhodnením a to najmä s mentálnym postihnutím, duševným ochorením, sociálnym znevýhodnením až vylúčením. Časť ubytovne je využívaná komerčne pre ubytovanie intaktnej populácie s cieľom získania nevyhnutných finančných prostriedkov potrebných na pokrytie prevádzkových nákladov za budovu, ktoré nie sú schopní pokryť znevýhodnení obyvatelia tejto chránenej dielne.
V prípade záujmu o ubytovanie skupín zamestnancov rôznych spoločností nás môžete smelo kontaktovať prostredníctvom uverejnených emailových a telefonických kontaktov na tejto web stránke.

Galéria
– Chránená dielňa Galéria Lepší svet sa zameriava na prezentáciu umenia rôznych autorov výtvarného a vizuálneho umenia v priestoroch na Jurigovom nám. č. 5 v bratislavskej Karlovej Vsi. Svoje služby realizuje aj prostredníctvom prenájmu svojej zbierky veľkoformátových umeleckých diel, najmä od mladých umelcov. Zároveň sprostredkúva aj predaj a ocenenie umeleckých diel a starožitných predmetov v úzkej súčinnosti so súdnymi znalcami v odbore Výtvarné umenie.