Služby

Našim cieľom je skutočná ľudská pomoc pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Lepší svet je zariadenie na európskej úrovni. Prívetivé a podnetné – také by mali byť zariadenia pre ľudí s mentálnym znevýhodnením všade na Slovensku.

V súčasnosti poskytujeme sociálne služby, odbornú činnosť a pomoc pre desiatky klientov v bratislavskom a trenčianskom kraji. Hlavnou prioritou našich zariadení je skvalitňovať a zlepšovať život našim klientom so zreteľom na ich individuálne potreby, rodinné zázemie, ktoré začleňujeme do práce s klientom. Dôraz kladieme na integráciu a inklúziu týchto ľudí do väčšinovej spoločnosti.

Prevádzkujeme a poskytujeme:

Domov sociálnych služieb, Rehabilitačné stredisko, Zariadenie podporovaného bývania, Sociálne poradenstvo, Galériu Lepší svet, Krúžkové aktivity, Pobytové aktivity, a.i. Ďalej organizujeme: charitatívne večierky, plesy, verejné zbierky, výstavy, aukcie, výlety, a pod.

Lepší svet, n.o. : Bratislava

Pracovno-socializačné centrum, Osuského 8, Petržalka, Bratislava

Komunitno-integračné centrum, Jurigovo námestie 1, Karlova Ves, Bratislava

Domov sociálnych služieb, Rehabilitačné stredisko, Zariadenie podporovaného bývania

V súčasnosti poskytujeme svoje služby klientom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Klienti zariadenia sú rozdelení do malých skupín, 8-10 klientov, v rámci ktorých vykonávajú celodenné aktivity. Tie napĺňajú ich potreby a umožňujú rast i rozvoj ich potenciálu. Ide o komplexnú (re)habilitáciu na základe individuálnych potrieb každého klienta, pri ktorej sa využívajú najmodernejšie poznatky zo súvzťažných vedných odborov a svetových trendov. Zariadenia podporovaného bývania sa v Bratislave nachádzajú na Osuského 8, na Tománkovej 5 a na Černicovej 25.

Potrebujete poradiť v sociálnej oblasti alebo máte záujem umiestniť vášho rodinného príslušníka v našom zariadení?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pre viac informácií nás kontaktujte na na email: info@lepsisvet.org, socialne@lepsisvet.org, mobil: Bratislava: 0911 169 763. Pre viac informácií kliknite TU!

 Pozrite si cenník finančnej spoluúčasti prijímateľa sociálnych služieb Lepší svet n.o. platný od 01.07.2014: cennik od 1.7.2014

Vo všetkých našich zariadeniach realizujeme:

Krúžkové aktivity

Klienti, ale aj ďalší záujemcovia s ŤZP majú možnosť navštevovať dramatický, výtvarný, literárny aj tanečný krúžok, taktiež krúžok varenia. Tieto aktivity sú pre našich klientov veľmi dôležité, pretože rozvíjajú ich zručnosti a umožňujú rast ich potenciálu.

Pobytové aktivity

Každý rok organizujeme pre našich klientov domáce, ale aj zahraničné pobyty pri mori. Klienti tak majú možnosť vycestovať, spoznať nové miesto, krajinu a  hlavne oddýchnuť si pri mori, ktoré má veľmi dobré účinky na celkové zlepšenie zdravotného stavu klientov.

Nadštandardné aktivity

Naši klienti majú pravidelne zabezpečenú nadštandardnú starostlivosť – masáže, pedikúru, tiež kaderníčku.

Základné sociálne poradenstvo

Zverte sa nám s akoukoľvek otázkou. Poradenstvo je veľmi dôležité nielen pre laikov. Neváhajte nás teda navštíviť s akýmkoľvek problémom alebo otázkou. …Viac tu.

Dobrovoľníctvo

Ak máte záujem pomáhať príďte medzi nás a staňte sa jedným z našich dobrovoľníkov. Staňte sa lektormi nami organizovaných kurzov a záujmových krúžkov, alebo …Viac tu.