Podporte nás

Sme ľudia, ktorí sa snažia tvoriť zmysluplné veci, a tak prežívať život naplno s radosťou a užitočnosťou pre spoločnosť. Podporte našu snahu či niekoho z nás konkrétne.

Ďakujeme.

 • Zadaním zákazky na činnosti vykonávané chránenou dielňou (so zapojením klientov zariadenia) a možnosťou odpisu povinného plnenia za nezamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím pre organizácie, ktoré majú viac ako 20 zamestnancov č. 5/2004 Z.z. NR SR
 • Návštevou Kaviarničky Lepšosvetko alebo Galérie Lepší svet
 • Zakúpením diel od popredných slovenských výtvarníkov a diel vytvorených našimi klientmi
 • Prenájmom interných alebo externých priestorov zariadenia
 • Absolvovaním odborných kurzov, ktoré ponúkame
 • Účasťou na podujatiach
 • Zadaním realizácie vašich workshopov, školení, prednášok alebo osláv nášmu zariadeniu (v priestoroch zariadení Lepší svet v Petržalke BA, Karlovej Vsi BA, Trenčíne)
 • Poskytnutím materiálneho alebo finančného príspevku na činnosti našej organizácie
 • Podporou našej verejnej zbierky Tvoríme spolu Lepší svet
 • Darovaním 2% z dane
 • Dobrovoľným príspevkom na náš účet: Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu – IBAN:  SK16 0900 0000 0001 7704 3436

ĎAKUJEME! S láskou to dáva zmysel!