V Galérii Lepší svet pripravujeme vernisáž diel Adolfa Bencu

V chránenej dielni – Galérii Lepší svet, sa dňa 29. októbra 2019 uskutoční unikátna vernisáž, na ktorej budú vystavené diela Adolfa Bencu. Tohto talentovaného výtvarníka už v jeho mladosti označovali za budúceho Picassa.

V neziskovej organizácii Lepší svet zabezpečujeme množstvo alternatívnych spôsobov pomoci a aktivít pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením formou sociálneho nájomného bývania, krúžkových činností, zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v chránených dielňach, realizácii množstva pobytových aktivít, kultúrno – spoločenských aktivít a vzdelávacích aktivít. V Lepšom svete realizujeme aj supervízie pre rôzne zariadenia sociálnych služieb, ako pomoci ich zamestnancom, taktiež zvyšovaniu kvality sociálnych služieb poskytovaných týmito subjektami, pri ktorej využívame naše dlhoročné skúsenosti z poskytovania sociálnych služieb.


Špeciálna vernisáž, ktorú Lepší svet pripravuje, bude koncom októbra a je venovaná Adolfovi Bencovi. V Galérii Lepší svet už v týchto dňoch zástupcovia Akadémie Adolfa Bencu za pomoci ľudí s mentálnym znevýhodnením inštalovali majstrove diela, ktorých bude na vernisáži až 50. Výťažok z predaja poputuje na podporu aktivít ľudí s mentálnym postihnutím a 50 percent na podporu Akadémie Adolfa Bencu.
Priestory chránenej dielne – Galérie v obchodnom dome Kotva na Jurigovom nám. č. 5 v Bratislave, sú miestom, kde ľudia s mentálnym znevýhodnením nachádzajú svoj priestor pre sebarealizáciu a získavajú zároveň aj vzťah k umeniu. Sú členené na hlavný expozičný priestor, v ktorom sa konajú pravidelne obmieňané výstavy zamerané na jedného autora alebo tematiku. „Výťažok z týchto výstav je spravidla delený medzi autora, resp. poskytovateľa vystavovaných umeleckých predmetov a našu chránenú dielňu, ako realizátora výstavy. Všetky diela sú predajné a od úspešnosti predaja závisí naša existencia a schopnosť platiť náklady súvisiace s našou chránenou dielňou ako aj rozvojové projekty v prospech ľudí s mentálnym znevýhodnením v našich ďalších projektoch: Trenčianske Teplice, Motešice, Semerovo,“ hovorí zakladateľ neziskovky Lepší svet, PaedDr. Dušan Mikulec, MPH.


V bočných chodbách a miestnostiach je inštalovaná stála predajná expozícia rôznych autorov zo slovenskej i svetovej výtvarnej scény a 100% z výťažku z predaja týchto predmetov putuje na projekty Lepšieho sveta. „Sú to diela, ktoré sme pozískavali rôznym spôsobom, buď darom alebo veľmi výhodnou kúpou s cieľom zabezpečovať nepretržitú výstavno-predajnú činnosť chránenej dielne Galéria Lepší svet,“ vysvetľuje ďalej Dušan Mikulec.
Nachádzajú sa tu diela od autorov: Alfonz Mucha, Pablo Picasso, Adolf Benca, Salvator Dallí, Rita Boehm, Toyen, Ján Hála, Jaroslav Votruba, Ladislav Mednyánszky, Milan Laluha, Rudolf Fila, Rudolf Sikora, Karol Ondreička, Albín Brunovský, Peter Kľúčik, Milan Bočkay, Miroslav Cipár, Koloman Sokol, František Guldan, Július Jakoby, Anton Jasusch, Dušan Kállay, Ernest Zmeták, Andrej Barčík, Ondrej Rudavský, Kocka, Halász, Piatrik, Zlievsky, Čerťanský, Gašpar, Ladislav Ćemický, Schikor, Vincent Hložník a mnohých ďalších umelcov.
„V depozite Galérie Lepší svet sa nachádzajú stovky diel, ktoré slúžia na prezentáciu, predaj v pravidelne obmieňanej stálej expozícii výstavných priestorov našej galérie. Keďže sa jedná zároveň o chránenú dielňu, zákazkami pre nás si môžu podnikateľské subjekty plniť aj zákonné náhradné plnenie v prípade ak nezamestnávajú stanovený počet osôb so zdravotným znevýhodnením v zmysle zákona č. 5/2004,“ dopĺňa Mikulec z neziskovej organizácie Lepší svet.


Vernisáž v súčasnosti pripravujú v priestoroch Galérie Lepší svet: „Naši klienti s mentálnym znevýhodnením majú radosť, že môžu prispieť k takejto veľkej akcii. Nájdu tak určitý spôsob sebarealizácie a veríme, že vernisáž bude mať úspech, pretože tým podporíme nielen ľudí s mentálnym znevýhodnením, ale aj Akadémiu tohto výnimočného umelca,“ uzatvára Dušan Mikulec.

Pripomeňme si, kto je Adolf Benca. Majstrova umelecká dráha sa začala veľmi skoro. Bencovci s desaťročným Adolfom a mladšou dcérou Ľubicou emigrovali z Československa do USA v roku 1969. Mladý Adolf od začiatkov v Amerike vzbudzoval pozornosť svojich učiteľov a okolia mimoriadnym talentom. Už ako sedemnásťročného ho smelo označovali za budúceho Picassa. Chlapcovi, ktorý svoje prvé diela tvoril so štetcami za necelé tri doláre, stačilo iba desať rokov na to, aby sa etabloval medzi svetovú maliarsku špičku.

Po skončení strednej školy sa o Adolfa Bencu vďaka jeho umeleckej výnimočnosti usilovali prestížne školy a ponúkli mu štipendiá. Najskôr ukončil Cooper Union School of Art v New Yorku s titulom Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) a o štyri roky neskôr pridal titul Master of Fine Arts (M.F.A.) z prestížnej Columbia University v New Yorku.

Pri tvorbe ho najviac fascinovalo a inšpirovalo ľudské telo a jeho umelecké spracovanie. Aby mu čo najviac porozumel, na Columbia University School af Art, ale aj na Bolonskej univerzite v talianskej Bologni študoval anatómiu ľudského tela. V Taliansku, v archívoch Lorenza de Medici preskúmal vyše 900 kópií Aristotelovho diela. Vďaka poznatkom zo štúdia sa Adolf Benca domnieva, že paradoxne práve západná civilizácia vychádza z Aristotelovho filozofického odkazu.

Na Bolonskej univerzite, jednej z troch najstarších v Európe, získal Adolf Benca titul Doctor honoris causa (Dr. H. c.) v oblasti anatómie a súčasne aj titul Doctor honoris causa filozofie na Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

Vášeň k ľudskému telu, poznatky z prírodných a spoločenských vied, mytológia, zmyselnosť a život, ktorý víťazí nad smrťou sú hlavnými prvkami osobitého, nenapodobiteľného diela Adolfa Bencu. Neustále uplatňuje hĺbku bytostného i duchovného, čím sa stáva majstrom a rozprávačom veľkých i malých príbehov v dejinách ľudstva. Adolf Benca nezachytáva svet fotograficky, plošne, pre túto chvíľu a pre tento okamih. Jeho maľby majú pozadie, hĺbku, lebo všetko sa odohráva na základe skutočnosti, na základe prežitého. V jeho tvorbe sa stretáva minulosť s prítomnosťou, aby bola výzvou pre budúcnosť.
Diela Adolfa Bencu sú vďaka sile a výnimočnosti vyhľadávanými medzi poprednými svetovými zberateľmi a znalcami umenia. Hodnota jednotlivých obrazov Adolfa Bencu je veľmi vysoká. Doteraz namaľoval vyše štyritisíc olejomalieb veľkých rozmerov, ktoré sú väčšinou majetkom súkromných zberateľov. Neusilujúc sa oň, dosiahol ďalší paradox: jeho obrazy, ktoré odhaľujú veľkosť i biedu človeka, spoločnosti, dejín, provokujú mocných tohto sveta, aby ich vlastnili.

Adolf Benca sa ako 26-ročný stal doživotným členom Švajčiarskej akadémie v Ríme. Ako 28- ročný sa stal doživotným členom Francúzskej akadémie v Ríme. Ako 29-ročný sa stal členom Americkej akadémie v Ríme. Ako 35-ročný sa stal doživotným členom Švédskej akadémie v Ríme a ako 41-ročný sa stal doživotným členom Nemeckej akadémie v Berlíne.

Medzi svetové umelecké inštitúcie, ktoré vlastnia diela Adolfa Bencu patria:
Museum of Modern Art, New York, NY –MoMA
Metropolitan museum of Art, New York, NY
National Art Gallery, Washington, D.C.
Fred Jones Jr. Museum of Art, The University of Oklahoma
High Museum of Art Atlanta
Musei Vatikani, Vatikán, Rím
Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachussets
Arkansas Arts Center Foundation Collection, Little Rock, Arkansas – zbierky nadácie
Múzeum moderného umenia, Tel Aviv
Múzeum umenia, Hongkong

Adolf Benca posledných desať rokov pôsobí aj v Európe. Od roku 2003 tvorí v partnerstve s Bratislavskou lodnou spoločnosťou, a.s.. Ucelenú kolekciu svojej umeleckej tvorby od roku 2003 po súčasnosť prezentuje umelec na lodiach. Plávajúcich galériách, ktoré sú po ňom pomenované a medzinárodne akceptované.