Predbežná správa z verejnej zbierky neziskovej organizácie Lepší svet, n.o.