Organizačná štruktúra

 

Vedenie:

Riaditeľ: PaedDr. Dušan Mikulec, MPH.
riaditel@lepsisvet.org

Zástupca riaditeľa: Ing. Michaela Kopúnová,
zastupca@lepsisvet.org, 0903 468 763

 

Správna rada:

Predseda správnej rady: MUDr. Marián Halás, CSc.

Členovia správnej rady: Mgr. Michal Novák, Ing. Peter Tomašovič

Kontakt: spravnarada@lepsisvet.org

 

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: PhDr. Adriana Kolaříková, PhD.

Členovia dozornej rady: Ing. Marta Petríková, Ing.  František Guldan

Kontakt: dozornarada@lepsisvet.org

 

Zakladatelia organizácie:

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH., Mgr. Terézia Ruckschlossová