PODPORTE NÁS – 2% z daní

Lepší svet n.o. v roku 2019 z vlastného rozhodnutia nie je prijímateľom 2% z dane. Boli by sme však radi, ak by ste podporili darovaním 2% z vašich daní Občianske združenie Pavúčik z Motešíc v Trenčianskom kraji, ktoré pomáha dospelým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím k čo najvyššiemu stupňu ich integrácie do života bežnej väčšinovej spoločnosti. Realizuje projekt nájomného bývania pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sa prostredníctvom neho stávajú úplne začlenenými členmi tamojšej komunity bez potreby špeciálnych barličiek v podobe sociálnych služieb, či chránených dielní, dokážu existovať ako bežní mladí ľudia, ktorí sa osamostatňujú od primárnych rodín v prenájmoch s kamarátmi, z ktorých sa osamostatňujú a čo najviac uschopňujú pre bežný samostatný život bez nutnosti jeho prežitia v umelo vytváraných podmienkach zariadení. Podľa nás ide o najvyšší možný stupeň inklúzie takto znevýhodnených dospelákov a preto aj my podporujeme tento projekt. Finančné prostriedky takto získané budú použité na podporu realizácie prímorského pobytu pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, na ktorom sa zúčastnia aj zamestnanci a krúžkari s mentálnym znevýhodnením z našej organizácie. Ľuďom s mentálnym znevýhodnením pomáhajú podobné aktivity k upevňovaniu zdravia ako aj k zlepšeniu sociálnej integrácie, čo je pre túto populáciu obzvlášť dôležité.

 

Tlačivo 2% 2018:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby