Pozvánka: Benefičná výstava Združenia grafikov G BOD

gbod2016_03

Galéria Lepší svet Vás srdečne pozýva na benefičnú predajnú výstavu Združenia grafikov G BOD – diela významných slovenských výtvarníkov.

Peter Augustovič – Igor Benca – Robert Brun – Karol Felix – Marcel Haščič – Dušan Kállay – Peter Kľúčik – Vojtech Kolenčík – Marián Komáček – Karol Ondreička – Igor Piačka – Kamila Štanclová – Katarína Vavrová

Kúpou diel pomôžete rozvíjať talent a zvyšovať kvalitu života ľudí s mentálnym znevýhodnením, o ktorých sa stará nezisková organizácia Lepší svet.

Kde? Galéria Lepší svet, Jurigovo námestie 1, Karlova Ves
Kedy? 13. februára 2016 o 17.00 hod.
Výstava trvá do 4. marca 2016

Všetci autori sa vyznačujú osobitým umeleckým videním a svojským umeleckým prejavom. Svojou tvorbou búrajú vžité stereotypy a predstavy o grafickej tvorbe, sprostredkovávajú nám nové videnie sveta a života, ktorý je pluralitný, mnohoraký, fantazijný, nesnažia sa o zachytenie videného, ale práve naopak, tvoria obsah života viditeľným.

Združenie grafikov G BOD je zároveň aj poctou Albínovi Brunovskému, jednému z najvýznamnejších osobností slovenského umenia 20. Storočia, ktorý bol pre mnohých členov združenia aj ich učiteľom. Vďaka jeho majstrovstvu a ľudskému prístupu ku študentom, slovenská grafika dodnes nestratila nič zo svojho autoritatívneho pojmu doma aj v zahraničí.

Tešíme sa na vašu návštevu!

www.lepsisvet.org
www.galerialepsisvet.sk