Katalóg predajných obrazov z výstavy Pocta Rudolfovi Filovi

Obrazy Rudolfa Filu a výtvarníkov zo Skupiny A-R (V.Kordoš, M. Mudroch, I. Minárik, O. Laubert, M. Meško, M. Bočkay, L. Čarný)

Výťažok z predaja každého diela poputuje na zabezpečenie potrieb pre jednotlivých klientov Lepšieho sveta a materiálne vybavenie Komunitno-integračného centra Lepší svet.

V prípade záujmu napíšte na info@lepsisvet.org alebo zavolajte 0903 476 763

000102 03 05 06 07 08 09 10 10a 11 13 14 15 16 17 29 30 31 1832 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 5350 51 52 text_Carna copy