Verejná zbierka: Tvoríme spolu Lepší svet

Predbežná správa zbierky pdf

z01z02z03

Priatelia, nezisková organizácia Lepší svet odštartovala verejnú zbierku na podporu svojich klientov – ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Podporte i vy našu zbierku s názvom Tvoríme spolu Lepší svet – akýmkoľvek príspevkom na číslo účtu: IBAN:  SK91 0900 0000 0050 4016 5507. ĎAKUJEME!

Výťažok verejnej zbierky bude použitý na realizáciu náučných rekreačno-rehabilitačných pobytov pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, na nákup materiálu pre komplexnú rehabilitáciu v zariadeniach Lepší svet n.o. a výmenu nábytkového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania Lepší svet n.o.

Verejná zbierka Tvoríme spolu Lepší svet je vykonávaná neziskovou organizáciou Lepší svet n.o. na celom území Slovenskej republiky v období od 15. októbra 2015 do 30. septembra 2016. Je schválená Ministerstvom vnútra SR a zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2015-026116.

zbierka16_FB01 copy

Navzájom sa potrebujeme, aby sme si pripomínali, čo máme spoločné, v čom sa dopĺňame a môžeme inšpirovať jeden druhého. Aj my sme jedineční!

Lepší svet n.o. už viac ako 12 rokov pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením a psychiatrickými diagnózami ku kvalitnejšiemu životu.

Lepší svet n.o. je nezisková organizácia, ktorá sa prostredníctvom svojich moderných a progresívnych zariadení sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke stará o ľudí s mentálnym znevýhodnením a psychiatrickými diagnózami. Organizácia je na Slovensku jedinečná svojho druhu, medzi n.o. najväčšia v starostlivosti o ľudí s mentálnym znevýhodnením.

baner_web_02 (1)