Verejná zbierka Lepší svet n.o. „Krajší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím“ 2017/2018

Verejná zbierka Lepší svet n.o. „Krajší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím“ 2017/2018
Verejná zbierka pod reg. č.: SVS-OVS2-2017/037662 ,,Krajší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím“ realizovaná neziskovou organizáciou Lepši svet v období od 20.11.2017 do 14.11.2018 bola zameraná na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu priestorov chaty na projekty samostatného života a ďalším účelom bolo financovanie pobytov samostatného života pre ľudí s mentálnym znevýhodnením. Keďže sa nám však podarila vyzbierať suma 3 707,98 €, z ktorej bolo možné zabezpečiť len menej nákladné aktivity, aj prostredníctvom nej sme zrealizovali náučno-rekreačno-rehabilitačný pobyt pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením v Chorvátsku na Makarskej riviére v termíne od 03.09.2018 do 15.09.2018. Zo získaných finančných prostriedkov bol dofinancovaný pobyt pre 41 účastníkov, konkrétne sa jednalo o 29 dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením a 12 asistentov.
Finančné prostriedky získané verejnou zbierkou boli použité na zaplatenie časti faktúry za ubytovanie účastníkov spoločnosti CK Eridar, s.r.o. Na tomto úžasnom prímorskom pobyte sme si užili veľké množstvo relaxu, zábavy a oddychu, ale aj cvičenia náučných aktivít, pohybu na čerstvom prímorskom vzduchu, ako aj výlety do okolia rezortu. Počas pobytu sme hrali vedomostné súťaže, ako milionár, 5 proti 5, ako aj ďalšie kvízové hry. Zabávali sme sa na pobytovej svadbe, karnevale, diskotékach, olympiádach, disco maratóne, ale aj Vianociach v lete, ktoré pre nás zorganizovali dobrovoľníci spomedzi zúčastnených asistentov. Súťažiam samozrejme patrilo aj množstvo pekných cien a zo zážitkov z tohto pobytu všetci zúčastnení radostne spomínajú a žijú počas celého ďalšieho obdobia, kedy sa samozrejme pripravujú a tešia na ďalšie letné dobrodružstvo.