Verejná zbierka ,, Krajší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím ´´

Verejná zbierka ,, Krajší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím ´´ registrovaná pod číslom 000-2017-037662.
Prispieť môžete na účet zbierky SK91 0900 0000 0050 4016 5507