Verejná zbierka: Postavme spolu Lepší svet

Priatelia, nezisková organizácia Lepší svet odštartovala verejnú zbierku na podporu svojich klientov – ľudí s mentálnym znevýhodnením. Našim cieľom je pre nich dobudovať komunitno-integračné centrum v Karlovej Vsi v Bratislave, ktoré pomôže zlepšiť kvalitu ich života. Podporte i vy našu zbierku s názvom Postavme spolu Lepší svet – akýmkoľvek príspevkom na číslo účtu: 5040165507/0900. Verejná zbierka je povolená MV SR pod číslom 000-2014-025610.

ĎAKUJEME!

 

10534748_803982372999227_8683260532000784570_n