Divoký Byľ Dikins – prezentácia knihy Martina Slivu

citacka_FB_event01

 

Martin Sliva už niekoľko rokov pravidelne navštevuje petržalskú knižnicu a to pobočku na prokofievovej ul. Jeho láska ku knihám a špecifickosť žánrov, ktoré sa mu páčia pretavil do vlastnej knihy. Divoký Byľ Dikins – text, ktorý bez väčších redakčných úprav vychádza v niekoľkých exemplároch v Lepší svet n.o. nech je pre nás všetkých motiváciou, že literatúra je otvorená všetkým, knihy a príbehy sú silnou inšpiráciou pre nás všetkých, ktorí si hľadáme svoj kúsok miesta medzi ľuďmi. V knihách sa odráža naša túžba po šťastí, radi čítame o miestach, kde možno nikdy nebudeme, o ľuďoch, ktorých možno nestretneme a o dobrodružstvách, ktoré by sme chceli prežiť. Knihy nás učia najmä tolerancii, empatii a sprostredukávajú nám svet iných ľudí, pre ktorých na knižnica či lepší svet, ktorý už dlhé roky pôsobí v Petržalke môžu stať krásnym a inšpiratívnym miestom.

Tešíme sa vás všetkých!