Sociálne poradenstvo

Potrebujete pomoc v sociálnej oblasti?

Zverte sa nám s akoukoľvek otázkou. Poradenstvo je veľmi dôležité nielen pre laikov. Neváhajte nás teda navštíviť s akýmkoľvek problémom.

Náš zaškolený a plne profesionálny personál Vám na všetky otázky ochotne odpovie a veľmi ocení Váš záujem o našu činnosť. V rámci svojich kompetencií poskytujeme základné sociálne poradenstvo už pri prvom kontakte s potenciálnymi klientmi a ich príbuznými, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnej služby v našich zariadeniach. Našim klientom, ich rodinným príslušníkom i širokému okoliu radi poskytneme dôležité informácie, odborné rady, identifikujeme potreby a pri vyskytnutí sa problému navrhneme jeho riešenie.